Montážní pokyny - pásy a desky MIRELON

Hlavní stránka » Podpora » Technická podpora » Montážní pokyny - pásy a desky MIRELON

Pásy a desky opatřené samolepicí vrstvou

Samolepicí vrstva je určena pro spojení tepelně izolačních desek a pásů MIRELON s kovovými, keramickými, skleněnými či plastovými podkladovými plochami.

Tepelně izolační desky a pásy MIRELON se samolepem lze aplikovat na plochy, jejichž trvalá teplota se pohybuje v rozsahu od -30 °C do +90 °C. Tepelná odolnost samotné samolepicí vrstvy se pohybuje v rozmezí od -30 °C do +120 °C.

Přilnavost samolepicí vrstvy je ovlivněna:

  • chemickými a fyzikálními vlastnostmi lepených ploch
  • přítomností nečistot na lepených plochách
  • teplotou a vlhkostí lepených ploch
  • teplotou a vlhkostí prostředí, ve kterém se aplikace provádí
  • váhou desky

Lepicí síla není způsobena následkem reakce lepidla s podkladem ani zaschnutím lepidla, ale jen dokonalým kontaktem lepidla a podkladu. Lepicí síla je tím větší, čím rovnější a hladší je podkladová plocha a čím větším tlakem je samolepicí vrstva přitisknuta k podkladové ploše. Doba, ze kterou je dosaženo konečné lepicí síly, je závislá na rychlosti vzlínání lepidla. Čím vyšší teplota, tím rychleji lepidlo přilne k podkladové ploše.

Desky se samolepicí vrstvou musí být lepeny k podkladu celoplošně. Částečné uchycení (body, pruhy, aj.) je nedostačující. K upevnění desek o tloušťce 20 mm a více na svislé plochy a stropy používejte příchytné lišty nebo kovové trny.

Aplikované tepelně izolační desky a pásy MIRELON musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy. Tepelně izolační pásy a desky MIRELON opatřené samolepicí vrstvou je nutno zpracovat do 6 měsíců od uvedeného data výroby.

Tepelně izolační pásy a desky MIRELON je nutné skladovat v suchém prostředí a v původních obalech. Skladovaný materiál je nutno chránit před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením a před nečistotami.

Před každým novým způsobem aplikace, který nemáte ověřen, doporučujeme provést individuální zkoušku adheze.

Doporučený postup montáže

1. Pro izolaci rovných ploch používejte MIRELON ve formě desek. Pro izolaci předmětů kruhového tvaru používejte MIRELON ve formě pásů.

Montážní pokyny 1

Při izolování členitých ploch, hranatých potrubí, nádrží apod. je nepřípustné použít jednoho kusu pásu či desky a ohýbat jej přes hrany. Izolaci je nutno provádět z jednotlivých dílů vždy jen ke hraně. Jednotlivé díly řežte rozměrově co nejpřesněji.

Montážní pokyny 2

2. Při aplikaci nesmí docházet ani k natahování ani ke vtlačování jednotlivých dílů do prostoru.
V obou případech by došlo časem vlivem pnutí k oddělení pásů či desek od podkladu.

3. Plochu, na kterou se má deska či pás nalepit, je nutno zbavit nejprve mechanických nečistot
(zejména rzi a prachu) a poté ji důkladně odmastit technickým benzínem nebo perchloretylenem. Nepoužívejte saponáty, zanechávají na povrchu film snižující adhezi samolepicí vrstvy.

Montážní pokyny 3

4. Aplikaci samolepu neprovádějte ve výrazně vlhkém prostředí.
V případě potřeby podkladovou plochu vysušte a předehřejte proudem vlhkého vzduchu.

5. Ochranný separační papír snímejte těsně před aplikací pomalým, plynulým tahem tak, aby se lepící vrstva nepřenášela na krycí papír a zůstala na pěnovém pásu nebo desce.

Montážní pokyny 4

6. Veškeré spoje řádně, přelepte samolepicí páskou
se stejnou povrchovou úpravou, jak na plochách tak i na hranách.

Montážní pokyny 5
Nakupujte izolační a obalové materiály přímo od výrobce!

Podpora:

Kontakty

Mirel Vratimov a.s.
Mourová 114/7, 739 32 Vratimov
Česká republika

Tel.: +420 596 732 673
Fax: +420 596 732 693
Email: mirel@mirelon.com

Mirel Vratimov a.s. - technické a stavební izolace MIRELON® a STARLON®, průmyslové a potravinářské obaly